Mint köztudott, a Munka törvénykönyvének gondatlan károkozás felelősségre vonatkozó szabályai jelentős mértékben szigorodtak. A munkáltató a dolgozó gondatlan károkozása esetén akár négyhavi bérének (távolléti díjának) megfelelő kártérítésre is kötelezheti.

A kártérítés összege akár 1 800 000 forintot is elérhet egy jelentős káresemény bekövetkezése esetén, ezért szakszervezetünk olyan biztosítást kötött az Aegon Biztosító társasággal a tagjai számára, mely által a szakszervezeti tagok károkozásának anyagi terheit teljes egészében, önrész befizetése nélkül átvállalja.

Egyedülálló módon szakszervezetünk a biztosítók által nem rendezett, éven túli káresemények esetén is átvállalja a fizetési kötelezettséget. A szolgáltatást kizárólag az Egységes Közlekedési Szakszervezet tagjai vehetik igénybe.

Az ügyintézés menete:

  • Adott munkáltató a károkozásról jegyzőkönyvet készít felveszi a károkozással kapcsolatos jegyzőkönyvet, melyben a felek rögzítik a károkozás tényállását.
  • A munkáltató meghozza a határozatot, mely a törvényességi idő (30 nap) elteltével jogerőre emelkedik.
  • A jogerős határozat átvétele után, a szakszervezet biztosítási ügyintézőjének segítségével a szükséges nyomtatványok kitöltését követően a dokumentumokat az ügyintéző nyújtja be az Aegon Biztosító felé.
  • A kár összegét a munkáltató továbbra is a károkozó munkabéréből vonja, mely összeget a biztosító a levonás ütemének, nagyságának megfelelően a biztosított bankszámlájára átutalja. Az utalás minden esetben a kártérítési hozzájárulási megállapodás pontos kitöltése és a területi képviselőnek történi eljuttatását követően történik. Amennyiben fenti folyamat rendben zajlik, már a levonás megtörténte előtt az érintett dolgozó számlájára megérkezik a teljes kártérítési összeg.
  • A megállapodás azért fontos, mert szakszervezetünk kizárólag a befizetett tagdíjakból gazdálkodik, így a közösség jogos elvárása, hogy az általában jelentős kifizetéssel kártalanított dolgozó továbbra is hozzájáruljon tagdíjával az üzemeléshez.
  • A kártérítési hozzájárulási megállapodás elérhető a honlapon: Biztosítás – Egységes Közlekedési Szakszervezet (egyksz.hu)

További felvilágosításért keresd az Aegon és az EKSZ közötti kapcsolattartót:
Nagy Zsolt
06/70/393 6693
eksz.biztositas@gmail.com