A két kongresszus között a Szakszervezet felső szintű irányító testülete, amely a kongresszus és saját határozatai alapján irányítja a szervezet érdekvédelmi, szervezetpolitikai és pénzügyi tevékenységét, kialakítja a Szakszervezet munkaszervezetét.

Az Elnökség tagjai:

 • szakszervezet elnöke
 • érdekvédelmi elnökhelyettese
 • kongresszus elnöke
 • alapszervezetek elnökei

Az Elnökség KIZÁRÓLAGOS feladat- és hatásköre:

 •  Dönt a Kongresszus összehívásáról, előkészíti annak munkáját, végrehajtja, illetve végrehajtatja határozatait. E tevékenységének ellátása érdekében a Szakszervezet szervezetei és tisztségviselői által kötelezően végrehajtandó érdekvédelmi feladatokat határoz meg, illetve koordinálja és ellenőrzi azok megvalósulását. A rendkívüli Kongresszust a Kongresszus elnöke hívja össze.
 •  Gondoskodik a választott tisztségviselők jogvédelméről.
 •  Meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat hoz létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket.
 •  Eljár a hozzá előterjesztett konkrét sérelmek, panaszok ügyében.
 •  Dönt a soros kongresszus előtti beszámolási rendről.
 •  Dönt – alapszervezettel történő előzetes egyeztetés után – a kizárt tag tagfelvételi kérelméről.
 •  Eljár a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekben.
 •  Állást foglal a Szakszervezetet érintő szervezeti, politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekben.
 •  Felhatalmazza a Szakszervezet elnökét a több munkáltatót érintő Kollektív Szerződés, aláírására.
 •  Dönt a munkavállalói érdekképviseleti akciók meghirdetéséről, illetve más szervezetek által meghirdetett akciókhoz való csatlakozásról.
 •  Dönt minden olyan kérdésben, melyek nem tartoznak más testületek kizárólagos hatáskörébe.
 • Dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkabizottságok felállításáról, feladatkörének meghatározásáról, vezetőjének megbízásáról, a megbízatása visszavonásáról, valamint a munkabizottság megszüntetéséről.
 • Dönt a Szervezeti és működési Szabályzatban meghatározott megbízott tisztségviselők megbízatásáról, visszahívásáról.
 •  Eljár a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekben.