Horváth Pál Elnök 

 1. A 176/2015.(VII.7) kormányrendelet módosítására tett javaslati felvetések. Kezdeményezzük ezen rendelet egyesítését a többször módosított 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési Rendelettel.
  • A fenti együttes rendelet törvényes betartására és betartatására irányuló határozat kidolgozása.
  • A rendelet hatályának végrehajtási utasítása, személyi és tárgyi célcsoport meghatározása.
  • Szabályok megszegőinek egységes szankcionálása, a szankciók kötelező erejű végrehajtása.
  • A személyi és tárgyi feltételek teljes körű kiterjesztése, kivételek megszüntetése. Egységes elbírálási rend a budapesti taxizásban.
  • A pontos tárgyi feltételrendszer átdolgozása és betartatása.
   1. Szabadjelző
   2. Matricák
   3. Design
   4. Hatósági jelzések
 2. A drosztok fővárosi kezelésbe vétele, drosztdíjak rendszerének kidolgozása, átalakítása.
  1. Drosztkezelő szervezet létrehozása az érintett képviseletek bevonásával.
  2. Szükséges mennyiségű droszt létrehozása valós igény felmérése alapján.
 3. Személyi feltételek kötelező meghatározása, annak egyetemes kiterjesztése bérbeadók, bérlők, szolgáltatók (egyéni és társas szolgáltatások esetében egyaránt).
 4. Törvényi kötelezettségre vonatkozó ismétlődő vizsgáztatási kötelezettség eltörlése.
 5. Taxi engedély kiadásának alapfeltétele az erkölcsi bizonyítvány megléte, mely a vállalkozás működése alatt nem változik.
 6. Hatósági ár módosítása, a módosításhoz szükséges feltételek tisztázása, évenkénti felülvizsgálat a képviseletek bevonásával.

Egyéb vitás kérdések felülvizsgálata, szükség esetén rendezése.