Hírek

Metrópótlás VU.

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

……/VU/2017.

 

 

VEZÉRIGAZGATÓI utasítás

 

 

Tárgy: az M3 metró rekonstrukció I. üteméhez kapcsolódóan rendkívüli forgalmi pótlék

bevezetése az érintett forgalmi járművezetők részére

 

I.

Az Utasítás célja

 

2017. november 4. napján megkezdődött M3 metróvonal északi szakaszának rekonstrukciója. A rekonstrukció végrehajtása nem valósítható meg a közvetlen autóbuszos pótlásban résztvevő, valamint a megerősített, alternatív autóbusz és villamos viszonylatokon dolgozó forgalmi járművezetők és az M3 metróvonalon szolgálatot teljesítő metró motorkocsivezetők közreműködése nélkül.

A fokozott terhelésnek kitett forgalmi járművezetők feszített munkaintenzitás mellett végzik a munkájukat, erre való tekintettel a részükre visszavonásig rendkívüli forgalmi pótlék (a továbbiakban: RFP) kerül bevezetésre a jelen Utasításban foglaltak szerint.

II.

Általános rendelkezések

 

 1. Az Utasítás személyi hatálya

Az RFP-re azon teljes munkaidős, részmunkaidős, vagy besegítői jogviszonyban foglalkoztatott forgalmi járművezetők jogosultak, akik az M3 vonalon, a metrópótló vagy megerősített, alternatív viszonylatokon teljesítenek szolgálatot, melyek az alábbiak:

 1. Metrópótló autóbuszok: M3 pótlóbusz viszonylatok
 2. Metrópótlásban érintett megerősített, alternatív autóbusz viszonylatok: 20E; 30; 30A; 230;
 3. Metrópótlásban érintett megerősített, alternatív villamos viszonylatok: 12M; 14M; valamint ezek autóbuszos pótló viszonylatai;
 4. M3 metró vonal.
 5. Az Utasítás időbeli hatálya

Jelen Utasítás visszavonásig, de legkésőbb az M3 metró rekonstrukció I. ütemének végéig érvényes.

 1. Rendkívüli forgalmi pótlék összege
 2. Az M3 metró rekonstrukció I. üteméhez kapcsolódó metrópótló viszonylatokon dolgozó autóbusz forgalmi járművezetők részére 2017. november 4. napjától visszavonásig 150 Ft/óra, azaz egyszázötven forint/óra RFP kerül elszámolásra a ledolgozott vonali üzemórák után.
 3. Az M3 metró rekonstrukció I. üteméhez kapcsolódó megerősített, alternatív autóbusz viszonylatokon dolgozó forgalmi járművezetők részére 2017. november 4. napjától visszavonásig 100 Ft/óra, azaz egyszáz forint/óra RFP kerül elszámolásra a ledolgozott vonali üzemórák után.
 4. Az M3 metró rekonstrukció I. üteméhez kapcsolódó megerősített, alternatív, villamos viszonylatokon, valamint ezek autóbuszos pótló viszonylatain dolgozó forgalmi járművezetők részére 2017. november 4. napjától visszavonásig 100 Ft/óra, azaz egyszáz forint/óra RFP kerül elszámolásra a ledolgozott vonali üzemórák után.
 5. Az M3 metró rekonstrukció I. üteméhez kapcsolódóan az M3 vonalon dolgozó forgalmi járművezetők részére 2017. november 4. napjától visszavonásig 50,- Ft/vezetési óra, azaz ötven forint/vezetési óra teljesítményi prémium és a feltételek teljesülése esetén további 100,- Ft/vezetési óra, azaz egyszáz forint/vezetési óra minőségi prémium kerül elszámolásra a teljesített vezetési idő után. Az M3 Forgalmi Szakszolgálatnál dolgozó metró járművezetőkre vonatkozó részletes szabályozást igazgatósági szintű megállapodásban kell rögzíteni.
 6. Rendkívüli forgalmi pótlék kifizetése

Az RFP elszámolásához szükséges integrált informatikai rendszer (ForTe), és az ezt kiegészítő SAP HR fejlesztése folyamatba van, így az első RFP kifizetés ezen fejlesztések elkészülte után haladéktalanul megtörténik, 2017. november 4. napjától számítottan. Az első kifizetést követően a továbbiakban az RFP kifizetése a tárgyhavi bérkifizetéssel egyidejűleg valósul meg.

 

III. Rendelkező rész

 

 1. Integrált informatikai fejlesztés végrehajtása

Felelős: ATÜI forgalom-előkészítési osztályvezető, I Villamos Üzemigazgatóság forgalmi üzemeltetési osztályvezető, IT főosztályvezető

Határidő: 2017. december 15.

 1. SAP HR fejlesztés végrehajtása

Felelős: számviteli főosztályvezető

Határidő: 2017. december 15.

 1. Rendkívüli forgalmi pótlék feladása

Felelős: ATÜI forgalmi szolgálatvezetők, VÜI forgalmi szakszolgálat-vezetők

Határidő: havonta

Jelen utasítás a Salamonon való közzététel napján lép hatályba. A szabályozások rendjéről szóló 46/VU/2012. számú vezérigazgatói utasítás II. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság, Munkaügyi és Szociális Osztály gondozásában jelenik meg.

Az utasítással kapcsolatban felvilágosítást ad az ATÜI-t érintően a gazdálkodási osztályvezető a 11711-es, a VÜI-t illetően az erőforrás gazdálkodási főosztályvezető 11027- es telefonszámokon.

Budapest, 2017. november „…..” napja

 

 

Bolla Tibor

elnök-vezérigazgató

CLB
Generali biztosítások