EKSZ-FODESZ Alapszervezet

Horváth Pál Elnök 

11149337_1697345640492928_6281813779505516314_n-1.jpg

hp.jpg

 

 

 

 1. A 176/2015.(VII.7) kormányrendelet módosítására tett javaslati felvetések. Kezdeményezzük ezen rendelet egyesítését a többször módosított 31/2013. (IV. 18.) Fővárosi Közgyűlési Rendelettel.
  1. A fenti együttes rendelet törvényes betartására és betartatására irányuló határozat kidolgozása.
  2. A rendelet hatályának végrehajtási utasítása, személyi és tárgyi célcsoport meghatározása.
  3. Szabályok megszegőinek egységes szankcionálása, a szankciók kötelező erejű végrehajtása.
  4. A személyi és tárgyi feltételek teljes körű kiterjesztése, kivételek megszüntetése. Egységes elbírálási rend a budapesti taxizásban.
  5. A pontos tárgyi feltételrendszer átdolgozása és betartatása.
   1. Szabadjelző
   2. Matricák
   3. Design
   4. Hatósági jelzések
 2. A drosztok fővárosi kezelésbe vétele, drosztdíjak rendszerének kidolgozása, átalakítása.
  1. Drosztkezelő szervezet létrehozása az érintett képviseletek bevonásával.
  2. Szükséges mennyiségű droszt létrehozása valós igény felmérése alapján.
 3. Személyi feltételek kötelező meghatározása, annak egyetemes kiterjesztése bérbeadók, bérlők, szolgáltatók (egyéni és társas szolgáltatások esetében egyaránt).
 4. Törvényi kötelezettségre vonatkozó ismétlődő vizsgáztatási kötelezettség eltörlése.
 5. Taxi engedély kiadásának alapfeltétele az erkölcsi bizonyítvány megléte, mely a vállalkozás működése alatt nem változik.
 6. Hatósági ár módosítása, a módosításhoz szükséges feltételek tisztázása, évenkénti felülvizsgálat a képviseletek bevonásával.

Egyéb vitás kérdések felülvizsgálata, szükség esetén rendezése.

Hírek

Szakszervezeti nyilatkozat

Nyilatkozat a Fővárosi Önkormányzat tervezett Újraindítási adójáról

 

A koronavírus okozta humánjárvány, és ennek hatására fellépő gazdasági válság jelentős terhet jelent a társadalom számára. Veszélybe kerültek a munkahelyek, korábban tartósnak hitt foglalkoztatási formák szűntek meg, és ismét a munkavállalók jogai sérültek.

A jelenlegi helyzetben a munkavállók szerte az országban erőn felül veszik ki részüket a gazdasági és egészségügyi válság elhárításából. A dolgozók ott vannak az üzemekben, a boltokban, a buszokon, a kórházakban, a munka és így a védekezés első vonalában, ők vállalják mindennap a kockázatot, hogy az ország működhessen. Pontosan ezért azt gondoljuk, hogy ebben a nehéz helyzetben elérkezett az idő, hogy azok a cégek, amelyek megengedhetik, nagyobb felelősséget vállaljanak a válság elhárításában, nagyobb részt vállaljanak magukra a közös teherviselésből.

CLB
Generali biztosítások