Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete - az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ)

HONLAP SZABÁLYZAT

Dokumentum adatlap

  • Szervezet neve: EKSZ

  • címe: Honlap szabályzat

  • Elfogadó: EKSZ ELNÖKE

  • Jóváhagyó: Naszályi Gábor Elnök

BUDAPEST, 2018.05.18.

Honlap szabályzat

A már működő honlapot érintő, az adatok kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogokról rendelkező az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR )  és a hazai jogszabálynak ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) működési Honlap szabályzat került kialakításra.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A DOKUMENTUM HATÁLYA

Jelen Szabályzat hatálya az EKSZ, annak tevékenységét hivatalosan bemutató és kiszolgáló honlap üzemeltetésével kapcsolatos technikai és tartalmi feladatokra és hatáskörökre terjed ki.

A) Az EKSZ által szervezett szakmai és társadalmi programok és fórumok;

B) Az EKSZ által működtetett információs honlap

 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja, hogy Az EKSZ a presztízsének, nemzetközi és hazai jó hírének megfelelően, naprakész információkkal, felhasználóbarát módon jelenjen meg a világhálón. A szabályzat rögzíti az EKSZ hivatalos honlapjának működési alapelveit. Egyértelművé teszi a honlap kezelése és tartalmi frissítése tekintetében a felelősségi köröket, valamint a jogosultsági szinteket. Rögzíti, mely területeken szükséges egységes struktúra és tartalomszolgáltatás, ennek érdekében egységes tartalmi vázakat is biztosít az egyes egységek számára. A szabályzat tartalmazza az igénylés módját, a fenntartás szabályait, a jelszó- és adatvédelem szabályait.

3. FOGALMAK

Domain név

 A domain név (vagy „tartománynév”) az internetes oldal azonosítására szolgáló karaktersor. A domain név többszintű megkülönböztetést tesz lehetővé, az első szint az országot (.hu), a második szint a tulajdonost (egyksz), a harmadik és további szintek a tulajdonos hálózatán belüli egyedi kiszolgálókat (pl. alhonlapokat) jelentik. Az egyedi webcímek a domain nevek.

Honlaptulajdonos

 A központi honlap tulajdonosa az EKSZ

Honlap

 A weboldal önálló webcímmel rendelkező internetes tartalom, általában több összefüggő oldalból áll. A honlap összetett információs felület, amely írott szöveget, képeket, mozgóképet tartalmazhat. A honlapok valamilyen tárhelyen (szerver) találhatóak, ezeken keresztül csatlakoznak a világhálóra. A honlapokat a látogatók a saját számítógépükre telepített böngészőprogramok segítségével tekinthetik meg.

Közzé tevő

 A közzé tevő felelős a saját honlapján a feladatkörébe tartozó, más egységek tartalom szolgáltatói által átadott adatoknak, tartalmaknak a közzétételéért. Amennyiben a tartalomszolgáltató által közzétételre kért tartalom nem tartozik a közzé tevő feladatai körébe, úgy a megjelenítéssel kapcsolatban mérlegelési és elutasítási jogosultsága van. A honlapokat megtekintő személy, regisztrált felhasználó olyan, az EKSZ jogviszonyban álló személy (pl. munkavállaló), aki az adott honlap tulajdonosának számító szervezeti egység vezetőjétől felhatalmazást kap egy honlap tartalmának szerkesztésére, így valamilyen szintű jogosultsággal regisztrált a honlapra. A kijelölt tartalomszolgáltatók felelősek az információ biztosításáért. Tartalomszolgáltató lehet az egység vezetője, vagy az általa kijelölt személyek, és/vagy a honlapok szerkesztői.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. A HONLAPRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

(1) Az EKSZ központi honlapja az EKSZ hivatalos online kiadványának minősül.

 (2) Az EKSZ minden hivatalos online megjelenési formája a szakszervezetről szóló általános, illetve közérdekű tájékoztatási célokat szolgál ki. A honlaprendszer feladata a pontos és közérthető tájékoztatás mellett az EKSZ jó hírének és presztízsének megőrzése, emelése. Informálja továbbá a szakszervezet iránt érdeklődő külső felhasználókat szervezeti felépítéséről, működéséről, elérhetőségéről.

 (3) Az szervezet nyilvános honlapját a kereső robotok számára megismerhetővé kell tenni.

(4) Annak érdekében, hogy az EKSZ, mint érdekvédelmi szervezetnek naprakész információk legyenek elérhetőek a világhálón, gondoskodnia kell arról, hogy honlapján a tartalmi változásokat mielőbb (a jogszabályoknak, belső szabályoknak megfelelően) javítsa. A napi működéssel összefüggő adatokat (cím, elnevezés, elérhetőség, fogadó óra stb.) a változást követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül az egységnek módosítania szükséges.

(5) Az EKSZ honlap tartalmát legalább évente egyszer minden szervezeti egységnek teljes terjedelmében felül kell vizsgálnia (adatok helyessége, szövegek aktualitása, linkek működnek-e stb.).

 (6) Az EKSZ honlap tartalma nem sérthetik a szerzői jogi törvényeket, és nem tehető közzé rajtuk olyan tartalom (szöveg, kép, videó stb.), amely mások becsületét, vallási, felekezeti hovatartozását, politikai nézetét vagy a szakszervezet jó hírét sértené.

(7) Elvárt, hogy minél több, a honlap célcsoportjai számára hasznos tartalom kerüljön közzétételre a honlapon, ezért a szakszervezeti ügyintézés és tájékozódás gyorsítása érdekében lehetőleg mindazon tartalmat meg kell jeleníteni a honlapon, amelyet gyakran keresnek az egységnél.

(8) Cél, hogy a legkevesebb kattintással jusson el a látogató a hasznos tartalomhoz (átlátható navigáció, tömör tartalom).

(9) Üres weblap (vagy csak egy-két linkkel, egy-két szóval feltöltött oldal, cikk, menüpont) nem lehet a honlapon.

 (10) Előnyben kell részesíteni a honlapokon a közvetlenül (letöltés nélkül, a böngésző által is megjeleníthető) olvasható és kereshető tartalmakat, kivételt képeznek a kitöltendő űrlapok, a felhasználó által szerkesztendő dokumentumok. Amennyiben egy már előre megszerkesztett fájl feltöltése elkerülhetetlen (pl. meghívó, szabályzat, kitöltendő űrlap stb.), úgy előnyben kell részesíteni a böngészők számára letöltés nélkül megjeleníthető fájlformátumot (pl. pdf) szöveges, kereshető (karakteres, azaz nem kép) formátumban. Keresők által nem olvasható tartalmak közzétételét (pl. képként szkennelt szöveg) kerülni kell, közzététele azoknak (is) csak az olvasható szöveg esetleg hitelesítési igénye esetén történhet.

5. ADMINISZTRÁTOROK, SZERKESZTŐK

 Egy adott honlap kezelését a szervezeti egység vezetője által kijelölt adminisztrátor(ok) és szerkesztők végzik. Ők felelősek azért, hogy az általuk kezelt honlapon – a szervezeti egység vezetőjével egyeztetve - releváns tartalmat tegyenek közzé, azt jogosultsági szinttől függően strukturálják azt, a teljes honlapot alakítsák és napra készen tartsák. A végső felelősség a szervezetet elnökét terheli.

6. HONLAP ARCULAT

(1) Egységes honlap arculat

Az EKSZ honlapjának arculatát a szakszervezet elnöksége határozza meg

(2) A honlap felső negyedében (fejléc) meg kell jelennie az EKSZ színes vagy monokróm (de nem redukált) címerének.

(3) Kötelező megjeleníteni a honlapon a weboldal kezelőjének és a honlapot fenntartó egységnek a megnevezését és minimum egy élő elérhetőséget.

(4) Az egységes lábléc átvétele javasolt.

(5) Elvárás, hogy a honlap megjelenése, technikai megoldása és biztonsági eljárásai az EKSZ presztízsét tükrözzék.

7. A WEBMESTER

(1) A regisztrált felhasználók fejlesztési igényeit a szervezet elnöke, illetve elnöksége, szükség esetén a szervezet kongresszusa tolmácsolja a webmester felé, aki a kiegészítők beszerzését tesztelését, beállítását végzi.

 (2) A felmerült igények alapján a rendszer működéséhez szükséges template (regisztrált felhasználói program) módosítása, fejlesztése, új funkciók kialakítása;

(3) A központi honlaprendszer és a telepített kiegészítő bővítmények rendszeres frissítése.

 (4) Ellenőrzi a felhasználói fiókok hozzáférési jogosultságait (pl. az egységek jelzése alapján a kilépő vagy inaktív dolgozók jogosultságainak visszavonása), valamint a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó szempontok alapján (scriptek, online űrlapok stb.) frissítése.

8.  A FENNTARTÁS SZABÁLYAI

(1) A szervezet köteles az igényelt honlapot legkésőbb egy hónappal az átadás után alapvető tartalommal megtölteni.

(2) A központi honlap regisztrációs felületet, belépési felületet vagy elektronikus űrlapot csak a szakszervezet elnökével előzetesen egyeztetett módon, az informatikai biztonsági követelményekre és az adatvédelmi előírásokra figyelemmel lehet kialakítani és üzembe helyezni.

(3) Az honlapot jelen szabályzat 4. pontjában megfogalmazott alapelvek szerint működteti.

(4) A szervezeti egység köteles a honlap biztonságát a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően szem előtt tartani.

9. JELSZÓ és ADATVÉDELEM

 (1) A regisztrált felhasználók a belépéshez szükséges jelszót kötelesek titkosan kezelni. Minden egyes honlapszerkesztő számára szükséges önállóan regisztrált felhasználói jogosultságot igényelni, a kilépő munkatársak jogosultságainak visszavonásáról rendelkezni.

(2) A honlapokra feltöltött adatok tárolásáról és rendszeres mentéséről a honlap működtető gondoskodik.

10. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 (1) A webmester a honlapok szerkesztői és adminisztrátorai által feltöltött adattartalmat nem ellenőrzi és azért nem felelős.

(2) Egy regisztrált felhasználó több honlaphoz kaphat különböző szintű jogosultságot. A Szerkesztő (Editor): saját tartalmat létrehozhat, szerkeszthet, publikálhat, törölhet; más tartalmait szerkesztheti, törölheti. A tartalomközlésekben elvárt az EKSZ érdekeinek és jó hírének fenntartása.

Hírlevél:

A szakszervezet nem kér és nem tart nyilván adatot a felhasználójról. A hírlevélre regisztrálóknak nem küld kéretlen üzenetet. Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat az egyksz@egyksz.hu e-mail címre küldött leiratkozási kérelmet tartalmazó üzenet küldésével.

Hírek

BKV 2019. bértárgyalás ÁB ülés

BKV 2019. bértárgyalás ÁB ülés

BKV 2019. bértárgyalás ÁB ülés

A munkáltató a mai napra írta ki a bértárgyalás következő ülését. Sajnos nem mondhatjuk, hogy folytatódtak a tárgyalások, mert gyakorlatiag továbbra sem kezdődtek meg. A munkáltató ma sem tett kiajánlást. 

Amit tudni lehet:

A vállalat saját forrásból nem tud biztosítani keretet a béremelésre.

Várhatóan a főváros közgyélése jövő heti ülésén dönt, mekkora összeget tud elkülöníteni erre a célra. 

Remélhetőleg a következő tervezett találkozóra lesz érdemi ajánlat. Ennek időpontja február 27. vagy 28.

Vészesen fogy a BKV-sok türelme

Még el sem kezdődtek a bértárgyalások

Rohamosan fogy a BKV-sok türelme, mert még mindig nem tudják, kapnak-e béremelést, s ha igen, akkor mekkora mértékre számíthatnak. A vezérigazgató még nulla százalékos ajánlatot sem tett, az viszont már kiderült, ha tehetné, még többet túlóráztatná a járművezetőket. Egyszerűen nem igaz a cég sajtóirodájának már hetekkel korábban tett nyilatkozata, miszerint megkezdődtek a bértárgyalások – szögezi le közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ).

Rabszolgatörvény

Rabszolgatörvény

Vegyük vissza a rendelkezést saját sorsunk felett!
A kormány újabb módosításokat megszavaztatni a Munka törvénykönyveében, ezzel tovább rontava a munkavállalók helyzetét. 2010 óta több olyan intézkedés született, mely a dolgozók kiszolgáltatottságát növelte, érdekérvényesítő képességét pedig csökkentette. Először lehetetlenné tették a sztrájkot, megfosztva ezáltal a munkavállalókat alapvető joguktól, majd módosításra került az Mt. Az elrendelhető túlóra 144 óráról 300-ra nőtt. De ez sem volt elég. Több egyéb szigorítás mellett, mint például a 3 éves munkaidőkeret beveztése, 400 óra többletmunka elrendelését teszi lehetővé. Teszi ezt anélkül, hogy egyeztetne az érintettekkel. Érdemben utólag sem hallgatja meg a tiltakozásokat. Ezt megelőzően a cafeteriát gyakorlatilag megszüntette, elvéve azokat az elemeket is, melyeket a közelmúltban belerakott.
Amíg Európában csökken a munkaidő, Magyarországon növekszik. A dolgozóknak rendes munkavégzés mellett kell megkeresni a szükséges bért, nem pedig rákényszeríteni őket, hogy rabszolga módjára akár évi ötven nappal többet dolgozzanak! Vegyük saját kezünkbe sorsunk irányítását, ne döntsenek a fejünk felett rólunk azok, akik soha nem végeztek munkát! Ha nem lépünk, minden bizonnyal folytatódik a kizsákmányolás, további megszorításokkal!
Lépjünk fel együtt, mutassuk meg, van szolidaritás a 4,5 millió munkavállaló között! Tüntessünk közösen december 8-án, szombaton 10 órától! Találkozzunk a Jászai Mari téren! aki tud, jöjjön el, vessünk véget közössen ennek az ámokfutásnak! Mutassuk meg az erőnket, mert ez a hatalom csak az erő szavát érti! Együtt erősebbek vagyunk!