Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete - az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ)

HONLAP SZABÁLYZAT

Dokumentum adatlap

 • Szervezet neve: EKSZ

 • címe: Honlap szabályzat

 • Elfogadó: EKSZ ELNÖKE

 • Jóváhagyó: Naszályi Gábor Elnök

BUDAPEST, 2018.05.18.

Honlap szabályzat

A már működő honlapot érintő, az adatok kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogokról rendelkező az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR )  és a hazai jogszabálynak ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) működési Honlap szabályzat került kialakításra.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A DOKUMENTUM HATÁLYA

Jelen Szabályzat hatálya az EKSZ, annak tevékenységét hivatalosan bemutató és kiszolgáló honlap üzemeltetésével kapcsolatos technikai és tartalmi feladatokra és hatáskörökre terjed ki.

A) Az EKSZ által szervezett szakmai és társadalmi programok és fórumok;

B) Az EKSZ által működtetett információs honlap

 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat célja, hogy Az EKSZ a presztízsének, nemzetközi és hazai jó hírének megfelelően, naprakész információkkal, felhasználóbarát módon jelenjen meg a világhálón. A szabályzat rögzíti az EKSZ hivatalos honlapjának működési alapelveit. Egyértelművé teszi a honlap kezelése és tartalmi frissítése tekintetében a felelősségi köröket, valamint a jogosultsági szinteket. Rögzíti, mely területeken szükséges egységes struktúra és tartalomszolgáltatás, ennek érdekében egységes tartalmi vázakat is biztosít az egyes egységek számára. A szabályzat tartalmazza az igénylés módját, a fenntartás szabályait, a jelszó- és adatvédelem szabályait.

3. FOGALMAK

Domain név

 A domain név (vagy „tartománynév”) az internetes oldal azonosítására szolgáló karaktersor. A domain név többszintű megkülönböztetést tesz lehetővé, az első szint az országot (.hu), a második szint a tulajdonost (egyksz), a harmadik és további szintek a tulajdonos hálózatán belüli egyedi kiszolgálókat (pl. alhonlapokat) jelentik. Az egyedi webcímek a domain nevek.

Honlaptulajdonos

 A központi honlap tulajdonosa az EKSZ

Honlap

 A weboldal önálló webcímmel rendelkező internetes tartalom, általában több összefüggő oldalból áll. A honlap összetett információs felület, amely írott szöveget, képeket, mozgóképet tartalmazhat. A honlapok valamilyen tárhelyen (szerver) találhatóak, ezeken keresztül csatlakoznak a világhálóra. A honlapokat a látogatók a saját számítógépükre telepített böngészőprogramok segítségével tekinthetik meg.

Közzé tevő

 A közzé tevő felelős a saját honlapján a feladatkörébe tartozó, más egységek tartalom szolgáltatói által átadott adatoknak, tartalmaknak a közzétételéért. Amennyiben a tartalomszolgáltató által közzétételre kért tartalom nem tartozik a közzé tevő feladatai körébe, úgy a megjelenítéssel kapcsolatban mérlegelési és elutasítási jogosultsága van. A honlapokat megtekintő személy, regisztrált felhasználó olyan, az EKSZ jogviszonyban álló személy (pl. munkavállaló), aki az adott honlap tulajdonosának számító szervezeti egység vezetőjétől felhatalmazást kap egy honlap tartalmának szerkesztésére, így valamilyen szintű jogosultsággal regisztrált a honlapra. A kijelölt tartalomszolgáltatók felelősek az információ biztosításáért. Tartalomszolgáltató lehet az egység vezetője, vagy az általa kijelölt személyek, és/vagy a honlapok szerkesztői.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. A HONLAPRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

(1) Az EKSZ központi honlapja az EKSZ hivatalos online kiadványának minősül.

 (2) Az EKSZ minden hivatalos online megjelenési formája a szakszervezetről szóló általános, illetve közérdekű tájékoztatási célokat szolgál ki. A honlaprendszer feladata a pontos és közérthető tájékoztatás mellett az EKSZ jó hírének és presztízsének megőrzése, emelése. Informálja továbbá a szakszervezet iránt érdeklődő külső felhasználókat szervezeti felépítéséről, működéséről, elérhetőségéről.

 (3) Az szervezet nyilvános honlapját a kereső robotok számára megismerhetővé kell tenni.

(4) Annak érdekében, hogy az EKSZ, mint érdekvédelmi szervezetnek naprakész információk legyenek elérhetőek a világhálón, gondoskodnia kell arról, hogy honlapján a tartalmi változásokat mielőbb (a jogszabályoknak, belső szabályoknak megfelelően) javítsa. A napi működéssel összefüggő adatokat (cím, elnevezés, elérhetőség, fogadó óra stb.) a változást követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül az egységnek módosítania szükséges.

(5) Az EKSZ honlap tartalmát legalább évente egyszer minden szervezeti egységnek teljes terjedelmében felül kell vizsgálnia (adatok helyessége, szövegek aktualitása, linkek működnek-e stb.).

 (6) Az EKSZ honlap tartalma nem sérthetik a szerzői jogi törvényeket, és nem tehető közzé rajtuk olyan tartalom (szöveg, kép, videó stb.), amely mások becsületét, vallási, felekezeti hovatartozását, politikai nézetét vagy a szakszervezet jó hírét sértené.

(7) Elvárt, hogy minél több, a honlap célcsoportjai számára hasznos tartalom kerüljön közzétételre a honlapon, ezért a szakszervezeti ügyintézés és tájékozódás gyorsítása érdekében lehetőleg mindazon tartalmat meg kell jeleníteni a honlapon, amelyet gyakran keresnek az egységnél.

(8) Cél, hogy a legkevesebb kattintással jusson el a látogató a hasznos tartalomhoz (átlátható navigáció, tömör tartalom).

(9) Üres weblap (vagy csak egy-két linkkel, egy-két szóval feltöltött oldal, cikk, menüpont) nem lehet a honlapon.

 (10) Előnyben kell részesíteni a honlapokon a közvetlenül (letöltés nélkül, a böngésző által is megjeleníthető) olvasható és kereshető tartalmakat, kivételt képeznek a kitöltendő űrlapok, a felhasználó által szerkesztendő dokumentumok. Amennyiben egy már előre megszerkesztett fájl feltöltése elkerülhetetlen (pl. meghívó, szabályzat, kitöltendő űrlap stb.), úgy előnyben kell részesíteni a böngészők számára letöltés nélkül megjeleníthető fájlformátumot (pl. pdf) szöveges, kereshető (karakteres, azaz nem kép) formátumban. Keresők által nem olvasható tartalmak közzétételét (pl. képként szkennelt szöveg) kerülni kell, közzététele azoknak (is) csak az olvasható szöveg esetleg hitelesítési igénye esetén történhet.

5. ADMINISZTRÁTOROK, SZERKESZTŐK

 Egy adott honlap kezelését a szervezeti egység vezetője által kijelölt adminisztrátor(ok) és szerkesztők végzik. Ők felelősek azért, hogy az általuk kezelt honlapon – a szervezeti egység vezetőjével egyeztetve - releváns tartalmat tegyenek közzé, azt jogosultsági szinttől függően strukturálják azt, a teljes honlapot alakítsák és napra készen tartsák. A végső felelősség a szervezetet elnökét terheli.

6. HONLAP ARCULAT

(1) Egységes honlap arculat

Az EKSZ honlapjának arculatát a szakszervezet elnöksége határozza meg

(2) A honlap felső negyedében (fejléc) meg kell jelennie az EKSZ színes vagy monokróm (de nem redukált) címerének.

(3) Kötelező megjeleníteni a honlapon a weboldal kezelőjének és a honlapot fenntartó egységnek a megnevezését és minimum egy élő elérhetőséget.

(4) Az egységes lábléc átvétele javasolt.

(5) Elvárás, hogy a honlap megjelenése, technikai megoldása és biztonsági eljárásai az EKSZ presztízsét tükrözzék.

7. A WEBMESTER

(1) A regisztrált felhasználók fejlesztési igényeit a szervezet elnöke, illetve elnöksége, szükség esetén a szervezet kongresszusa tolmácsolja a webmester felé, aki a kiegészítők beszerzését tesztelését, beállítását végzi.

 (2) A felmerült igények alapján a rendszer működéséhez szükséges template (regisztrált felhasználói program) módosítása, fejlesztése, új funkciók kialakítása;

(3) A központi honlaprendszer és a telepített kiegészítő bővítmények rendszeres frissítése.

 (4) Ellenőrzi a felhasználói fiókok hozzáférési jogosultságait (pl. az egységek jelzése alapján a kilépő vagy inaktív dolgozók jogosultságainak visszavonása), valamint a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó szempontok alapján (scriptek, online űrlapok stb.) frissítése.

8.  A FENNTARTÁS SZABÁLYAI

(1) A szervezet köteles az igényelt honlapot legkésőbb egy hónappal az átadás után alapvető tartalommal megtölteni.

(2) A központi honlap regisztrációs felületet, belépési felületet vagy elektronikus űrlapot csak a szakszervezet elnökével előzetesen egyeztetett módon, az informatikai biztonsági követelményekre és az adatvédelmi előírásokra figyelemmel lehet kialakítani és üzembe helyezni.

(3) Az honlapot jelen szabályzat 4. pontjában megfogalmazott alapelvek szerint működteti.

(4) A szervezeti egység köteles a honlap biztonságát a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően szem előtt tartani.

9. JELSZÓ és ADATVÉDELEM

 (1) A regisztrált felhasználók a belépéshez szükséges jelszót kötelesek titkosan kezelni. Minden egyes honlapszerkesztő számára szükséges önállóan regisztrált felhasználói jogosultságot igényelni, a kilépő munkatársak jogosultságainak visszavonásáról rendelkezni.

(2) A honlapokra feltöltött adatok tárolásáról és rendszeres mentéséről a honlap működtető gondoskodik.

10. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 (1) A webmester a honlapok szerkesztői és adminisztrátorai által feltöltött adattartalmat nem ellenőrzi és azért nem felelős.

(2) Egy regisztrált felhasználó több honlaphoz kaphat különböző szintű jogosultságot. A Szerkesztő (Editor): saját tartalmat létrehozhat, szerkeszthet, publikálhat, törölhet; más tartalmait szerkesztheti, törölheti. A tartalomközlésekben elvárt az EKSZ érdekeinek és jó hírének fenntartása.

Hírlevél:

A szakszervezet nem kér és nem tart nyilván adatot a felhasználójról. A hírlevélre regisztrálóknak nem küld kéretlen üzenetet. Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevélről leiratkozhat az egyksz@egyksz.hu e-mail címre küldött leiratkozási kérelmet tartalmazó üzenet küldésével.

Hírek

Hőség menetrend

Hőség menetrend

Kedves EKSZ Tagok!

Bizonyára tudjátok, következetesen kitartunk kezdeményezésünk mellett, miszerint az éghajlatváltozás következtében kialakult rendkívül hosszan tartó és forró nyári kánikulai időszak a korábbi hőleváltó rendszer átalakítását teszi szükségessé.

Legutóbbi, július 12-én tartott konzultációnk alkalmával az a megállapodás született, hogy a munkáltató vizsgálja, mely vonalakon nem biztosított a megfelelő tartózkodási idő, ami lehetővé teszi, hogy legyen lehetőség kiszállni és felfrissülni a dolgozóknak. Ígéretet kaptunk arra is, hogy észrevételeink alapján vizsgálják, hol szükséges ennek érdekében a menetrenden módosítani. Várjuk az érintett vonalakon dolgozók jelzéseit, amit továbbítani tudunk, személyesen az EKSZ irodákban, bizalmiknál, illetve telefonon a szokásos elérhetőségeken, vagy írásban az info@egyksz.hu e-mail címen!

Egyben örömmel értesítünk Benneteket, megszületett az első valós eredmény az ügyben. Idézem az ATÜI illetékes osztályvezetőjének vonatkozó tájékoztatóját:

„A 7-esen és a 11-esen is olyan új menetrendet vezetünk be augusztustól, amellyel folytatjuk a munkakörülmény javítási intézkedéscsomagot. A napközbeni időszakban a járművek eggyel későbbi visszaindulást fognak teljesíteni minden körben, mint eddig, vagyis a követési idő mértékével növekszik meg a tartózkodási idő Albertfalván, valamint a Batthyány téren.

Mindkét vonalon ugyanez korábban már bevezetésre került a tanítási időszakban, most kiterjesztjük az iskolaszünetre is.”

Természetesen ez csupán az út eleje, de remélhetőleg sok dolgozónak fog könnyíteni a munkavégzésben.

Hőségpénz

Hőségpénz

Kedves EKSZ Tagok!

A mai napra a BKV Zrt, mint munkáltató, Állandó Bizottsági ülést hívott össze. Előzményként a BKSZSZ kezdeményezte, a hőség idejére többletjuttatásban részesítse az érintett dolgozókat.

Az EKSZ korábbi álláspontját megerősítve, azt az álláspontot képviselte, miszerint az ellentételezés szükséges, de semmi esetre nem elégséges megoldás. A munkáltatónak kötelessége a munkafeltételek biztosítása, melynek megítélésünk szerint nem tesz eleget a klímaváltozás következtében átalakuló körülmények következményeinek enyhítése érdekében. A dolgozók egészségének megóvása az egyik legfontosabb elvárás részünkről.

Szükséges megállapodni azért is, hogy ne ismétlődhessen meg a tavalyi, szégyenletes diszkrimináció egyes területek között, mikor úgy kaptak egyes dolgozók adott időszakra emelt díjazást, hogy más területeken még tárgyalni sem volt hajlandó a munkáltató erről!

A vállalat részéről előzetesen beterjesztett ajánlat szerint:

 • KSZ 587. alapján egyéb jutalmazás körében kifizetett juttatást adna.
 • Érintett kör:
  • Átlagosnál lényegesen nehezebb körülmények között dolgozók, járművezetők, műszak, illetve minden érintett dolgozó
  • Pótlások területén dolgozók
  • Munkaerőpiac által indokolt területek dolgozói (munkaerő-hiány)
  • Kiemelkedő teljesítményt nyújtók
 • Érintett időszak 2019. 06.01-től 09.15-ig (környezeti feltételek teljesülése esetén)
 • Elismerés módja elvégzett teljesítmény arányában
 • Járművek fajtája (klíma van-nincs)
 • Elismerés mértéke
  • Adott gazdálkodási egység bérkeretében erre a célra felhasználható összeg
  • A szeptemberi bérfizetéssel kerülne kifizetésre

 Láthatóan konkrét összeg nincs megjelölve, elképzelés sincs róla. Függ a meleg napok számától és az érintett dolgozók számától egyaránt. Függ továbbá a szeptemberben megállapítható rendelkezésre álló forrástól is.

Az EKSZ egyrészt tiltakozik az ellen, hogy az elviselhetetlen foglalkozási feltételek megváltására szolgáljon egy meg sem határozható mértékű juttatás. Megítélésünk szerint mindenki számára biztosítani kell a többlet juttatást, mivel az éghajlatváltozás mindenkire hat, másrészt továbbra is várjuk a hőség idejére csökkentett terhelés megvalósítását. Harmadrészt ennél konkrétabb ajánlatot szeretnénk kapni, hogy a dolgozók valamennyire tisztában lehessenek azzal, mire számíthatnak.

Várjuk továbbá, hogy a vezérigazgatóhoz egy hete a klímaváltozással kapcsolatos levelünkre választ kapjunk.

Bérmegállapodás BKV 2019

Bérmegállapodás BKV 2019

A mai napon lezárult a BKV Zrt-nél a 2019-es bértárgyalási folyamat. A megállapodás fontosabb elemei az alábbiak:

 • Az első három hónapra egységesen 105 ezer Ft bruttó bérkiegészítés, a márciusi bérfizetéssel együtt (április 8).
 • Egységesen nyolc százalék alapbéremelés a főállású munkavállalóknak, akik a bértarifa felső sávjában maradnak. Akik átlépik, minimum 5 %-ot kapnak.
 • Év végi csekély értékű ajándékozás keretében 14.900 Ft utalvány, ennek hiányában 17.400 Ft/fő bérkifizetés.
 • A beugró számok díjazása, hosszúságtól függő arányban emelkedik
 • Emelkedik azelsőajtós pótlék összege is 8 százalékkal, 100-ról 108Ft/ó mértékban. Szintén ilyen arányban emelkedik a jutalomalap, a távolléti díj és a járművezetői prémium.
 • Az utazási igazolványok a régi rend szerint járnak majd a családtagoknak is.

Az EKSZ tagjai körében elvégzett felmérést követően megállapítást nyert, hogy a döntő többség számára az emelés mértéke nem éri el a kívánt szintet, ezért nem tudjuk elfogadni a megállapodást. Az egyezség egyes elemei ugyan elfigadhatók, mint a visszamenőleges egy összegben fizetett bérkiegészítés, amely 467.500 Ft bruttó bér 8%-os mértékének felel meg, így a dolgozók legtöbbje számára magasabb összeg kerül kifizetésre, mint 8 %. Egyetértünk a kétrészes számok emelt díjazásával, azonban sokkal fontosabb tartjuk az alapbér nagyobb mértékű emelését, valamint az vállalatnál eltöltött évek magasabb arányban történő ellentételezést, a senioritási rendszer átalakítását.
Szakszervezetünk a bérfejlesztést tudomásul veszi, elfogadni azonban a fenti okokból kifolyólag nem tudja. 

CLB